SMÅLIT BOKMÄSSA 2020

Tid: Lördag 8 februari kl 11-16

Plats: Jönköpings stadsbibliotek och Jönköping läns museum

Kostnad: 500 kr

Sista ansökningsdatum: 30 oktober

Förlag, författare, organisationer, föreningar, företag och sällskap kan delta i SmåLits bokmässa. Som utställare erbjuds du en yta på ca 150x150 cm i biblioteket och museets lokaler. Det finns ett bord och en stol på plats, i övrigt fyller du ytan med innehåll. Ditt namn kommer synas på SmåLits hemsida och i den mässkarta som trycks upp och delas ut under festivalen i Jönköping.
Det finns viss möjlighet att arrangera eller delta i programpunkter i samarbete med SmåLit. Scenprogrammet bokas under september-oktober.
Smålands litteraturfestival är politiskt och religiöst obunden. Vi står upp för värden som yttrande- och tryckfrihet, mångkultur, demokrati och allas lika värde. Vi förbehåller oss rätten att granska anmälningar och neka ansökningar som inte lever upp till festivalens grundvärderingar.
SmåLits bokmässa är en del av Smålands litteraturfestival som arrangeras i Värnamo, Jönköping och Tranås 7-9 februari. Bokmässan med ca 75 utställare arrangeras endast i Jönköping.

Anmäl dig till Bokmässan i Jönköping här.

I Värnamo arrangeras ett boktorg med plats för ca 10 utställare.

Anmälan till: monica.falk@varnamo.se

I Tranås finns inte utrymme för utställare.