Information med anledning av coronaviruset

Smålands litteraturfestival arrangeras 2021 som planerat i fyra kommuner, men i en ny anpassad form.

För att skapa en säker festival kommer SmåLit att införa föranmälan till programpunkter och se över lokalerna för att undvika trängsel och köer. Publiken kommer också att begränsas utifrån de riktlinjer som gäller i februari nästa år. Den stora bokmässan i Jönköping kan inte genomföras som vanligt på grund risken för smittspridning. Därför kommer SmåLit att ta fram alternativa plattformar, där lokala författare och andra litterära aktörer kan presentera sina verk.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar våra lokaler för din och vår trygghet. Följ oss gärna på sociala medier för att hålla dig uppdaterad kring festivalen. Ta hand om dig och varandra!

Varma hälsningar från SmåLit