Smålands litteraturfestival har i år växt till en tredagarsfestival som arrangeras i Jönköping, Värnamo och Nässjö. Nu släpps dagsprogrammet med inte mindre än 86 programpunkter.

 Årets program för SmåLit är det mest omfattande hittills. Under tre dagar kan publiken kostnadsfritt ta del av bokbord, författarsamtal, seminarier och workshops. Förutom de 86 officiella programpunkterna finns det också en Speaker’s Corner på varje ort, där lokala författare kan presentera sina böcker.

– Det är fantastiskt kul att bygga upp en litteraturfestival i Småland, när det finns ett så stort engagemang från författare, förlag, kulturinstitutioner och kreativa personer. Det ger bredd och ett fylligt dagsprogram, även om det kan bli lite svårt att välja mellan allt man vill gå på, säger Rebecca Lidén, projektkoordinator för Smålands litteraturfestival.

SmåLit satsar på ett brett program för barn och unga, där några av landets mest populära författare medverkar. I år gästas SmåLit bland annat av Sara Bergmark Elfgren, Sandra Beijer, Stina Wirsén och Elias och Agnes Våhlund.

Programmet genomsyras också av festivalens två teman: Minoritetens röster och Läslycka. Inbjudna gäster berättar bland annat om hur man jobbar med barnlitteratur för att öka läsförståelsen hos tvåspråkiga barn – och så bidrar gäster som Fred Taikon, Emir Selimi och David Kolström med inblickar i romsk och samisk kultur.

– Ett viktigt syfte med Smålit är att skapa en plattform för vår tids mest angelägna frågor. Därför har vi i år skapat extra utrymme för olika minoritetsröster i programmet. Temat Läslycka handlar om det som är själva kärnan i festivalen, nämligen att samlas om litteraturen och hitta ny inspiration till läsning, säger Emilia Söelund, kulturredaktör inom Hall Media.