SMÅLANDS LITTERATURFESTIVAL

Tema för SmåLit 2020: gemensam.

Författare sägs ha världens ensammaste yrke. Först i mötet med läsaren bildas det en gemenskap. Kanske är det därför så många böcker handlar om ensamhet. Vår tids snabba digitalisering har suddat ut gränserna mellan ensamhet och gemenskap. Vi kan ha tusen vänner i sociala medier, men inte en enda att ta en kaffe med. Eller så hittar vi en stark gemenskap bland likasinnade på nätet. Samtidigt blir det offentliga rummet allt tystare i takt med att appar ersätter mänsklig interaktion. Är ensamhet vår tids största tabu? Hur påverkar den tekniska utvecklingen vår känsla av gemenskap? Och vilken betydelse har ensamheten för vår förmåga att läsa och skriva skönlitteratur?

Under SmåLit 2020 utforskar vi samtidens syn på ensamhet och gemenskap.
Festivalen äger rum 7-9 februari och bjuder på möten med en rad spännande författare.

År 2020 spänner festivalens program över tre olika orter Värnamo (7 februari), Jönköping (8 februari) och Tranås (9 februari).

SmåLits bokmässa arrangeras i Jönköping 8 februari.

Följ SmåLit på Instagram och Facebook

Smålands litteraturfestival är politiskt och religiöst obunden. Vi står upp för värden som yttrande- och tryckfrihet, mångkultur, demokrati och allas lika värde. Vi förbehåller oss rätten att granska anmälningar och neka ansökningar som inte lever upp till festivalens grundvärderingar. Smålits värdeord som ligger till grund för våra teman och bokningar är: Lokalt, Aktuellt, Angeläget, Litterär kvalitet och Mångfald.

 

 

SMÅLITS MIGRANTPRIS 2019

Författaren Pooneh Rohi var den första pristagaren som fick det nyinstiftade SmåLits Migrantpris på 50 000 kronor för sin bok “Araben”.

Juryns motivering lyder: “Med uppfriskande vrede använder Pooneh Rohi romanformen för att levandegöra en migrantfamiljs resa. Genom att skildra uppbrottet från hemlandet och tillvaron i Sverige ur olika familjemedlemmars perspektiv skapar hon flera identifikationspunkter, samtidigt som hon ökar förståelsen för de motstridiga känslor och identiteter som en flykt kan innebära. “Araben” är ett angeläget vittnesmål om vår tid.”

I juryn satt författaren Theodor Kallifatides; Hanna Hallgren, poet och professor i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet; Azar Mahloujian, författare; Björn Kohlström, litteraturkritiker och tidigare medlem i Augustjuryn, samt Emilia Söelund, kulturredaktör inom Hall Media.