Årets tema: gemensam

Författare sägs ha världens ensammaste yrke. Först i mötet med läsaren bildas det en gemenskap. Kanske är det därför så många böcker handlar om ensamhet. Vår tids snabba digitalisering har suddat ut gränserna mellan ensamhet och gemenskap. Vi kan ha tusen vänner i sociala medier, men inte en enda att ta en kaffe med. Eller så hittar vi en stark gemenskap bland likasinnade på nätet. Samtidigt blir det offentliga rummet allt tystare i takt med att appar ersätter mänsklig interaktion. Är ensamhet vår tids största tabu? Hur påverkar den tekniska utvecklingen vår känsla av gemenskap? Och vilken betydelse har ensamheten för vår förmåga att läsa och skriva skönlitteratur?

Under SmåLit 2020 utforskar vi samtidens syn på ensamhet och gemenskap.

Festivalen äger rum 7-9 februari och bjuder på möten med en rad spännande författare.

 

Om SmåLit

Smålands litteraturfestival, SmåLit, startades 2016 av Hall Media, Jönköpings kommun och Region Jönköpings län. Syftet var att skapa en litterär mötesplats i länet, samt att öka intresset för litteratur och läsning.

Sedan dess har festivalen arrangerats årligen i februari månad. SmåLit är nu den största litteraturfestivalen i regionen och har även arrangerats i Värnamo, Tranås och Nässjö kommun.

År 2020 arrangeras festivalen i Värnamo (7 februari), Jönköping (8 februari) och Tranås (9 februari).

Smålands litteraturfestival är politiskt och religiöst obunden. Vi står upp för värden som yttrande- och tryckfrihet, mångkultur, demokrati och allas lika värde. SmåLits värdeord som ligger till grund för teman och bokningar är: Lokalt, Aktuellt, Angeläget, Litterär kvalitet och Mångfald.

SmåLit 2020 arrangeras av Region Jönköpings län, Hall Media, Jönköpings kommun, Värnamo kommun och Tranås kommun. Vi tackar följande samarbetspartners: Gummifabriken, Madame Brasseri & Café, Arvids Bokhandel, Jönköpings läns museum, Kulturhuset Spira, Vox Hotel, Eksjö Bokhandel, Kulturrådet, Input interiör, Nordisk kulturkontakt, Tranås Statt och TMG Tabergs.