SMÅLANDS LITTERATURFESTIVAL

Drömtorp eller ödehus? I en urban samtid har livet på landet blivit något som både lockar och skrämmer. Smålit 2019 utforskar vårt kluvna förhållande till landsbygden – i litteraturen, politiken och det gemensamma samtalet.  Festivalen äger rum 8-11 februari och bjuder på möten med en rad spännande författare.

År 2019 spänner festivalens program över fyra olika orter Värnamo (8 februari), Jönköping (9 februari), Nässjö (10 februari) och Tranås (11 februari).

SmåLits bokmässa arrangeras i Jönköping 9 februari.

Följ SmåLit på Instagram och Facebook

Smålands litteraturfestival är politiskt och religiöst obunden. Vi står upp för värden som yttrande- och tryckfrihet, mångkultur, demokrati och allas lika värde. Vi förbehåller oss rätten att granska anmälningar och neka ansökningar som inte lever upp till festivalens grundvärderingar. Smålits värdeord som ligger till grund för våra teman och bokningar är: Lokalt, Aktuellt, Angeläget, Litterär kvalitet och Mångfald.

SmåLit 2019 arrangeras av Hall Media, Jönköpings kommun, Värnamo kommun, Nässjö kommun, Region Jönköpings län och Tranås kommun.

 

 

SMÅLITS MIGRANTPRIS

Författaren Pooneh Rohi får det nyinstiftade SmåLits Migrantpris på 50 000 kronor för sin bok ”Araben”.

Juryns motivering lyder: ”Med uppfriskande vrede använder Pooneh Rohi romanformen för att levandegöra en migrantfamiljs resa. Genom att skildra uppbrottet från hemlandet och tillvaron i Sverige ur olika familjemedlemmars perspektiv skapar hon flera identifikationspunkter, samtidigt som hon ökar förståelsen för de motstridiga känslor och identiteter som en flykt kan innebära. ”Araben” är ett angeläget vittnesmål om vår tid.”

I juryn sitter författaren Theodor Kallifatides; Hanna Hallgren, poet och professor i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet; Azar Mahloujian, författare; Björn Kohlström, litteraturkritiker och tidigare medlem i Augustjuryn, samt Emilia Söelund, kulturredaktör inom Hall Media.