Smålands litteraturfestival 2018 arrangeras 2-4 februari i Nässjö, Jönköping och Värnamo.

Smålands litteraturfestival är politiskt och religiöst obunden. Vi står upp för värden som yttrande- och tryckfrihet, mångkultur, demokrati och allas lika värde. Vi förbehåller oss rätten att granska anmälningar och neka ansökningar som inte lever upp till festivalens grundvärderingar.

SmåLit 2018 arrangeras av Hall Media,  Jönköpings kommun, Värnamo kommun, Nässjö kommun och Region Jönköpings län.

I samarbete med:

 

 

Samt Nässjö bokhandel, Eksjö bokhandel och Arvids bokhandel.