– SmåLits Migrantpris befäster litteraturfestivalen som en plats för samhällets stora frågor och berättelser, säger Rebecca Lidén, koordinator för Smålands litteraturfestival.

Vilhelm Moberg använde litteraturen för att ge liv åt de människor som låg bakom en av de mest omvälvande händelserna i Sveriges historia, nämligen den stora utvandringen till Amerika. Hans romaner visade hur enskilda människors drömmar, desperation och drivkraft skapade en rörelse som kom att förändra vårt land.

Idag har flyttströmmarna vänt och Småland har blivit en plats som människor migrerar till.

SmåLit Migrantpris ska gå till ett aktuellt och angeläget författarskap som i Vilhelm Mobergs anda skapar en förståelse för de människoöden som ligger bakom vår tids stora migrationsörelser.

I juryn för SmåLits Migrantpris sitter den tidigare SmåLit-besökaren Theodor Kallifatides. Han har i ett långt författarskap skildrat sina egna erfarenheter av att bryta upp och etablera sig i ett nytt land, samt bidragit med nya perspektiv på hur detta påverkar migrantens språk och upplevelse av identitet. I juryn sitter också Hanna Hallgren, poet och professor i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet, Björn Kohlström, litteraturkritiker och tidigare medlem i Augustjuryn, samt Emilia Söelund, kulturredaktör inom Hall Media.

– Över 65 miljoner människor är på flykt i världen. Det är den högsta siffran någonsin och de stora migrationsrörelserna påverkar både världspolitiken och vardagen i Småland. Det är lätt att glömma de individuella människoöden som ligger bakom denna utveckling. Med priset vill vi bidra till en ökad förståelse för det som sker, säger Emilia Söelund, kulturredaktör inom Hall media.

SmåLits Migrantpris finansieras gemensamt av SmåLit och Hall Media, samt med ett ekonomiskt bidrag från Svenska Akademien. Priset kommer att delas ut under festivalen nästa år.

Smålands litteraturfestival arrangeras av fyra kommuner, Region Jönköpings län och Hall Media. Festivalen hålls i Värnamo, Jönköping, Nässjö och Tranås den 8-11 februari 2019.