SmåLit 2019 tackar alla arrangörer, medverkande författare, samarbetspartners, utställare, programmakare och besökare för fyra fantastiska festivaldagar. På återseende!