COVID -19

Vi arbetar för att kunna genomföra en festival med scenprogram och publik på plats. Vi kommer dessutom livesända från flera programpunkter, för dig som hellre är med oss hemifrån.

Dessa anpassningar har vi gjort för att så många som möjligt ska kunna ta del av festivalen på ett så smittsäkert sätt som möjligt:

LIVESÄNDNINGAR PÅ SMÅLIT PLAY
Många av programpunkterna livesänds eller spelas in och görs tillgängliga i efterhand via vår hemsida. Delar av kvällsprogrammen kommer att filmas och läggas ut i efterhand. Detta minskar besökstrycket, samtidigt som festivalen blir tillgänglig även för dig som inte kan eller vill besöka festivalen på plats.

FÖRFATTARSCEN OCH DAGSPROGRAM
Kvällarnas författarscener och dagsprogrammet har justerats till luftigare lokaler med endast sittande publik där avstånd mellan sällskap kan hållas. Du som fyllt 18 år behöver vara beredd på att kunna visa vaccinationsbevis och legitimation.

• På alla programpunkter gäller anvisad sittplats, max åtta personer per sällskap och en meters avstånd mellan sällskapen.
• Vi vädjar till allas egenansvar och uppmanar de som känner sjukdomssymtom att stanna hemma.
• Vaccinationsbevis och legitimation krävs på alla programpunkter där det finns plats för mer än 50 personer. De under 18 år kan behöva styrka sin ålder med legitimation. Personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig ska uppvisa läkarintyg och legitimation.
• Det finns goda möjligheter till handtvätt samt tillgänglig handsprit i alla lokaler.

ÅTERKÖP
Biljetter till kvällsprogrammen återköps fram till en timme före respektive program börjar.

SMÅLITS BOKMÄSSA FLYTTAS FRAM
SmåLits stora bokmässa i Jönköping flyttas fram till våren, inklusive de programpunkter där utställare medverkar. Nytt datum är 7 maj 2022. SmåLits bokmässa brukar locka flera tusen besökare. Med de restriktioner vi har nu är det rekommenderade maxbesöksantalet för mässor en person per 10 kvadratmeter, vilket innebär 250 personer i stadsbibliotekets och länsmuseets lokaler. Det räcker inte till för alla de som vill besöka bokmässans utställarbord och scenprogram. Genom att lägga bokmässan till våren hoppas vi att smittläget har lugnat sig och att vi kan erbjuda en myllrande inspirerande mötesplats.

STÄNDIGA OMPRÖVNINGAR
Vi följer utvecklingen av smittläget, har täta avstämningar med festivalens styrgrupp och är beredda att ompröva de beslut som vi tidigare fattat kring festivalens genomförande. I våra överläggningar utgår vi från att Folkhälsomyndigheten och regeringen gör den avvägning som måste göras mellan att minska smittspridningen och de negativa effekter som restriktionerna har på folkhälsan och samhället i övrigt.

Vi ska alla göra vad vi kan för att stoppa pandemin. Däremot kan inte kulturen ensidigt bära en större börda än andra sektorer, som till exempel idrott och handel. Kulturen är viktig för att vi människor ska må bra. Samtidigt har vi offentliga aktörer ett särskilt ansvar för att hålla kulturlivet i gång så att inte ännu fler kulturarbetare förlorar sina inkomster och tvingas ge upp – det måste finnas ett levande kulturliv kvar när pandemin en dag är över.