Information gällande covid-19

Vi arbetar för att kunna genomföra en festival med scenprogram och publik på plats. Vi kommer dessutom livesända från flera programpunkter, för dig som hellre är med oss hemifrån.

Vi håller oss uppdaterade och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. För oss är det viktigt att du som besökare, medverkande och medarbetare på festivalen ska känna dig trygg.

Utifrån nuvarande riktlinjer:

SMÅLITS FÖRFATTARSCEN OCH DAGSPROGRAM
Kvällarnas författarscener och dagsprogrammet har justerats till luftigare lokaler med endast sittande publik där avstånd mellan sällskap kan hållas. Du som fyllt 18 år behöver vara beredd på att kunna visa vaccinationsbevis och legitimation.

• Alla aktiviteter genomförs i lokaler där vi kan hålla en meters avstånd mellan sällskapen.
• Alla besökare får anvisad sittplats. Undantag kan göras för mindre aktiviteter med max 20 deltagare.
• Vi uppmanar till att stanna hemma vid symtom, tvätta händerna och hålla avstånd.
• Handsprit kommer finnas lätt tillgänglig vid alla lokaler där vi har aktiviteter.
• Vid programpunkter där det kommer fler än 50 deltagare kontrollerar vi vaccinationsbevis och legitimation på alla som fyllt 18 år. De under 18 år kan behöva styrka sin ålder med legitimation. Personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig ska uppvisa läkarintyg och legitimation.

SMÅLITS BOKMÄSSA FLYTTAS FRAM
SmåLits stora bokmässa i Jönköping flyttas fram till våren, inklusive de programpunkter där utställare medverkar. Nytt datum är 7 maj 2022. SmåLits bokmässa brukar locka flera tusen besökare. Med de restriktioner vi har nu är det rekommenderade maxbesöksantalet för mässor en person per 10 kvadratmeter, vilket innebär 250 personer i stadsbibliotekets och länsmuseets lokaler. Det räcker inte till för alla de som vill besöka bokmässans utställarbord och scenprogram. Genom att lägga bokmässan till våren hoppas vi att smittläget har lugnat sig och att vi kan erbjuda en myllrande inspirerande mötesplats.